TR EN RU

YASAL UYARILAR

Çerez Politikası

Çerezler (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitelerinin sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilmesi için kullanılırlar. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

TLN Express geçici ve kalıcı tip çerezlerin her ikisini de kullanmaktadır. TLN Express tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki şekildedir:

 • tlnexpress.com ve diğer TLN Express internet sitelerindeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kaydedilmesi.
 • İnternet sitesi üzerindeki hesaplama ve teklif vb. araçlarına girilen bilgilerin kayıt altında tutulması.
 • Ürün tercihlerinizin tahmin edilmesi ve size özel ürünler sunulabilmesi için site ziyaret bilgilerinizin kayıt altında tutulması.
 • İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kaydedilmesi.
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgi toplanması.

TLN Express, kullandığı çerezlerde müşterilerine/kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz.

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda TLN Express’in internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

TLN Express; çağdaş hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile, işbu web sitesi ve kurumsal uygulamalar ile (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web Sitemiz’den yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
 • Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, kendi personelimiz dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
 • TLN Express; söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
 • TLN Express bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. TLN Express; tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, TLN Express bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan TLN Express sorumlu değildir.
 • TLN Express; destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, TLN Express’ye aittir. Web Sitemiz’in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Bu metin 06.04.2021 15:20 tarihinde güncellenmiştir.

TLN Express olarak; özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

Kanun’da TLN Express olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:

 • 5/2 (c) maddesinde düzenlenen Şirketimizle imzaladığınız/imzalanması muhtemel sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Ürün ve hizmetlerimizi, elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,
 • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
 • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
 • Kâğıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için, konum ve IP bilginizin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, raporlamak,
 • İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizle müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak, Şirket içi hedef yaratmak, skorlama ve risk analizi yapmak, müşteri ilişkilerini yönetmek, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar ile hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak, İşyeri güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Eğer gerekirse; kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kişi ve kuruluşlar şu şekildedir: Taşımacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, Havayolları, Gemi ve Tren taşımacılık firmaları, Ülkelerin mevzuatlarınca ve işin ifası için zorunlu kamu/yetkili kurum ve kuruluşlar.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz; Çağrı Merkezimiz, Online kanallar gibi yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanundan doğan haklarınızı kullanmak için başvurularınızı Bilgi Talep Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı kullanarak veya daha önce tarafınızca belirlenmiş ve şirketimizin sistemine kaydedilmiş elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Bilgi Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://www.kvkk.gov.tr/ internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

×