TR EN RU

Şirket Politikaları

Kalite Politikası

TLN Express; ulusal/uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla kalite politikasını beyan eder. Kalite yönetimi kapsamında ilgili standartlara, uymakla yükümlü olduğu ulusal/uluslararası havacılık kurallarına ve diğer şartlara uygun hareket eder.

Yeni talepler yaratarak pazarda var olmak ve mevcut müşteri portföyünü büyütmek için uluslararası standartlara uygun olarak verdiği hizmetleri sürekli iyileştirir. Bu ilkeyi gerçekleştirmenin müşteri memnuniyetini sağlamaya bağlı olduğunu bilerek, iyi eğitimli insan kaynaklarına ve daima güncel tutulan teknolojik yatırıma sahip olmayı sürekli iyileştirmenin temel taşı olarak görür.

Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar. Şirket kültürünü benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, takım çalışmasını bilen ve kendisini sürekli geliştiren çalışanlarla müşterilerin ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirir.

Amaç ve hedeflerine ulaşmak için tüm çalışanların katılımıyla mümkün olan en iyi teknoloji ve kaynakları kullanır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

TLN Express, müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği faaliyetlerde müşterilerin beklentilerini, şikâyetlerini, önerilerini ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunar.

Ulusal/uluslararası yasal şartları, mevzuatları, sivil havacılık kurallarını ve dokümante edilmiş bilgileri dikkate alarak telafi yöntemlerini uygular. Objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

TLN Express Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. TLN Express Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine inanır.

Çalışan Katılımı ve İletişim

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini artırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

Kaynak Temini

Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder. Bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. Çalışma ortamının gözetimini sağlar. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturur.

Salgın Hastalıklar Durumunda Alınacak Tedbirler

Personelin sağlık yönetimi için tıbbi bilgilendirme ve planlama yapar. Kurum içi iş sağlığı hizmetinin etkinleştirilmesini sağlar. Gerekli uyarı afişlerini hazırlar. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelik-yönergelerini çalışma hayatına uygular. Günlük işlerde davranış kurallarına uyulmasını sağlar. Şirket girişlerinin kontrolünü sağlar. Çalışanları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarır. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından tüm bu salgın planının uygulanması, eksiklerinin giderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Sosyal Politika

TLN Express; sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları topluma ilişkin bilgi ve ilgilerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra gönüllü olarak toplumsal katkılarda bulunmaları gerektiğine inanır.

Ülkemizde ve dünyada yaşam kalitesinin arzulanan düzeye gelmesi için kurumsal olarak sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlar. Kurum çalışanlarının öğrenim gören aile bireylerine destek olmanın yanı sıra eğitime destek veren STK’larla da iş birliği yapmak öncelikli politikalardan biridir.

Yardım kuruluşları ile iş birliği yapmak ve sosyal desteğe ihtiyacı olan kurumlara destek sağlamak, uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alır.

Eğitim Politikası

TLN Express; operasyonların emniyetle yürütülmesine verilen önem gereği eğitim süreçlerini, ulusal/uluslararası mevzuat ile bu kapsamda hazırlanmış şirket dokümanlarına bağlı kalarak yürütür.

Eğitim ihtiyaçları, yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanması için gereken durumlarda uzman şirketler tarafından karşılanır.

×